Domů

O nás

Aktuality

Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti

a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální aktivizační služby

pro rodiny s dětmi Tunnel

NZDM & SASRD

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov

Poslání služby

NZDM Tunnel je sociální služba, jejímž posláním je pozitivně ovlivňovat životní styl dětí a dospívajících lidí ve městě Vítkov a jeho okolí. Poskytujeme jim podporu, radu a pomoc při zvládání obtížných životních situací a podporujeme je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu.

 

Pro koho je služba určena

Mladí lidé/děti ve věku 6 - 26 let, kteří:


Žijí převážně na území města Vítkova a jeho okolí

Jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy

Nachází se v obtížných životních situacích, které nedokáží překonat svými silami

 

Cíle služby

Vytvořit pro mladé lidi atraktivní a přátelský prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas

Samostatný klient, orientovaný ve své sociální nepříznivé situaci a znalý možností, jak svou situaci řešit

Dále se snažíme:


Pomocí besed a přednášek působíme preventivně v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, kriminalita, sexuální zneužívání, šikana ...)…

Pomáháme dětem a mládeži při realizaci vlastních nápadů (koncerty, filmové projekce apod.)

Spolupracujeme s dalšími institucemi na programech a opatřeních, která by vedla k prevenci sociálně patologických jevů a podpoře mladých lidí ve městě Vítkov

Informujeme mladé lidi o dalších pro ně vhodných službách či institucích

 

Zásady služby

Zadarmo – služba je poskytnuta bez úhrady

Dobrovolně – nikdo není do aktivit nucen, služby využívá dobrovolně

Anonymně – nezjišťujeme adresu, jméno a příjmení pro využívání služby

Profesionálně – pracovníci jsou kvalifikovaní profesionálové, jednající bez předsudků, s rovným přístupem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace apod.

S respektem - respektujeme jedinečnost, důstojnost, soukromí a vlastní vůli každého, podle toho přistupujeme

NZDM Tunnel

Dělnická 746, 749 01 Vítkov

nzdm.tunnel@svc-vitkov.cz

+420 553 038 227

Provozní doba

Klienti 6-13 let

Klienti 14-15 let

PO 13:00 - 17:00

ST 13:00 - 17:00

ÚT 13:00 - 17:00

ČT 13:00 - 17:00

Vedoucí služby:

Bc. Markéta Dudková - Sociální pracovník

nzdm.dudkova@svc-vitkov.cz

+420 733 183 778

Pracovníci služby:
Bc. Aneta Kvasná - Sociální pracovník

sasrd.kvasna@svc-vitkov.cz

Mgr. Lenka Korbelová - Pracovník soc. služeb

nzdm.korbelova@svc-vitkov.cz

Navrhl a vytvořil grafik / webdesignér - Mirek Tvrdý

Tento web pro lepší zážitek využívá soubory cookie, Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.