Domů

O nás

Aktuality

Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti

a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální aktivizační služby

pro rodiny s dětmi Tunnel

NZDM & SASRD

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov

Poslání služby

NZDM Tunnel je sociální služba, jejímž posláním je pozitivně ovlivňovat životní styl dětí a dospívajících lidí ve městě Vítkov a jeho okolí. Poskytujeme jim podporu, radu a pomoc při zvládání obtížných životních situací a podporujeme je v aktivním a zodpovědném přístupu k vlastnímu životu.

 

Pro koho je služba určena

Mladí lidé/děti ve věku 6 - 26 let, kteří:


Žijí převážně na území města Vítkova a jeho okolí

Jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy

Nachází se v obtížných životních situacích, které nedokáží překonat svými silami

 

Cíle služby

Vytvořit pro mladé lidi atraktivní a přátelský prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas

Samostatný klient, orientovaný ve své sociální nepříznivé situaci a znalý možností, jak svou situaci řešit

Dále se snažíme:


Pomocí besed a přednášek působíme preventivně v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, kriminalita, sexuální zneužívání, šikana ...)…

Pomáháme dětem a mládeži při realizaci vlastních nápadů (koncerty, filmové projekce apod.)

Spolupracujeme s dalšími institucemi na programech a opatřeních, která by vedla k prevenci sociálně patologických jevů a podpoře mladých lidí ve městě Vítkov

Informujeme mladé lidi o dalších pro ně vhodných službách či institucích

 

Zásady služby

Zadarmo – služba je poskytnuta bez úhrady

Dobrovolně – nikdo není do aktivit nucen, služby využívá dobrovolně

Anonymně – nezjišťujeme adresu, jméno a příjmení pro využívání služby

Profesionálně – pracovníci jsou kvalifikovaní profesionálové, jednající bez předsudků, s rovným přístupem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace apod.

S respektem - respektujeme jedinečnost, důstojnost, soukromí a vlastní vůli každého, podle toho přistupujeme

NZDM Tunnel

Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Provozní doba

Klienti 6-14 let

Klienti 15-26 let

PO 13:00 - 17:00

ST 13:00 - 17:00

ÚT 13:00 - 17:00

ČT 13:00 - 17:00

Vedoucí služby:

Bc. Markéta Stuchlíková - Sociální pracovník

Pracovníci služby:
Petr Burian - Pracovník v sociálních službách

Mgr. Lenka Korbelová

- Pracovník v sociálních službách

Služba je podporována z projektu

„Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16­_052/0007772

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Název projektu: Oprava toalet sociálních služeb Tunnel Vítkov

Registrační číslo projektu: 03539/2019/SOC

Navrhl a vytvořil grafik / webdesignér - Mirek Tvrdý

Tento web pro lepší zážitek využívá soubory cookie, Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.